กำลังการผลิตและการใช้พลังงานที่จำเป็นของบดระดับประถมศึกษา