เครื่องจักรการทำเหมืองและอุปกรณ์สำหรับโดโลไมต์และสาย