โอกาสสำหรับเครื่องกำจัดขยะถ่านหินเคลื่อนที่ในแอฟริกาใต้