การสร้างแบบจำลองของการบดละเอียดด้วยเซรามิกโดยเขตเหนียว