คู่มือค่าใช้จ่ายในการขุดและอุปกรณ์โรงงานปีเสร็จสมบูรณ์