สัญญาว่าจ้างกับบริษัทอินเดียแห่งหนึ่งสำหรับโครงการบดอัด