ได้รับการออกแบบในยุโรปที่ผลิตในประเทศจีนโรงสีกลิ้งที่อยู่อาศัย