บังคับให้มีการทำกรามแบบแกว่งในการดาวน์โหลดขากรรไกร